Mở rộng Quốc Lộ 22

1. Tên dự án: Mở rộng Quốc lộ 22 (Đường xuyên Á).

2. Nhà đầu tư quan tâm:Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

3. Tổng mức đầu tư dự kiến:12.850 tỷ đồng

4. Dự kiến quy mô, công suất, địa điểm, diện tích xây dựng, các hạng mục công trình, nhu cầu sử dụng đất:

– Chiều dài tuyến 20km.

– Rà soát lại phần đã giải tỏa so với bề rộng đường hiện trạng để làm vỉa hè-hệ thống thoát nước theo bề rộng đã giải tỏa, đồng thời dịch tim đường cho phù hợp.

– Xây dựng đường bộ trên cao (cầu cạn) gồm 04 làn xe ở vị trí dải phân cách giữa hiện hữu.

4.1 Địa điểm: Quận 12, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh.

4.2 Quy mô dự án:

Mở rộng mặt cắt ngang tuyến đường với quy mô 120m kết hợp bố trí đường trên cao có chiều rộng 17,50m cho 4 làn xe và phần đường chính bố trí thêm đường dành riêng cho xe buýt, tim tuyến đường trên cao đi theo tim đường hiện hữu.

Qui mô mặt cắt ngang nghiên cứu:

– Vỉa hè, cây xanh

 2×11,0 m

22,0 m

– Đường song hành

2×15,0 m

30,0 m

– Dải phân cách biên

11,0m +6,5m

17,5 m

– Mặt đường chính

20,5+16,5+5,5 m

42,50 m

– Dải phân cách giữa

5,0m

5,0 m

– GPC trụ đường trên cao

3,0m

3,0 m

Tổng cộng

 

120,0 m

Bố trí nút giao:

– Nút giao khác mức liên thông: bố trí tại các điểm giao cắt giữa tuyến dự án với các tuyến quốc lộ, đường vành đai thành phố;

– Các nút giao còn lại: giao khác mức không liên thông (đường trên cao đi vượt trên đường ngang).

5. Sự phù hợp của Dự án với các lĩnh vực, tiêu chí lựa chọn Dự án;

Việc xây dựng Quốc lộ 22 đoạn từ An Sương đến cầu vượt Củ Chi là nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

6. Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật; các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật; sơ bộ phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có); đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của Dự án đối với môi trường sinh thái và môi trường xã hội;

6.1 Lựa chọn kết cấu (cầu cạn):

a/ Kết cấu nhịp: dầm liên tục hộp thép hay BTCT để tăng tính mỹ quan đô thị.

b/ Kết cấu móng, mố trụ: Chọn giải pháp móng cọc khoan nhồi cho mố tru vì dự án hầu hết đi qua khu dân cư đông đúc, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông. Để giảm thiểu ảnh hưởng công tác thi công cọc đến nhà dân, tránh tác động đến môi trường.

6.2 Cung cấp vật tư thiết bị: Ưu tiên sử dụng các vật tư thiết bị trong nước sản xuất; chỉ nhập khẩu các vật tư thiết bị trong nước chưa sản xuất được.

6.3 Diện tích chiếm dụng công trình dự kiến: khoảng 2.400.000m2.

7. Dự kiến tiến độ xây dựng công trình (khởi công, hoàn thành, nghiệm thu và đưa công trình vào khai thác kinh doanh); thời gian khai thác công trình, phương thức tổ chức quản lý và kinh doanh của Nhà đầu tư: Dự kiến tiến độ xây dựng: khoảng 5 năm.

8. Xác định sơ bộ các loại giá, phí hàng hóa, dịch vụ dự kiến thu từ việc khai thác công trình theo quy định hiện hành;

Việc hoàn vốn xây dựng thông qua hoạt động khai thác công trình (thu phí giao thông, thu phí quảng cáo, cung cấp các dịch vụ dọc tuyến…) và khai thác quỹ đất dọc tuyến.

9. Các điều kiện, phương thức chuyển giao và tiếp nhận công trình;

10. Xác định sơ bộ Phần tham gia của Nhà nước và đề xuất ưu đãi và cơ chế bảo đảm đầu tư của Dự án;

Vốn Nhà nước tham gia: khoảng 30%

Vốn Nhà đầu tư : khoảng 70%.

Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án.

Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

– Công tác GPMB.

– Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

11. Phân tích hiệu quả tổng thể của Dự án bao gồm sự cần thiết của Dự án, những lợi thế và hiệu quả kinh tế, xã hội của việc thực hiện Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư so với hình thức đầu tư toàn bộ bằng Vốn nhà nước, tính khả thi của việc huy động các nguồn vốn đầu tư: Hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực. Tăng cường năng lực giao thông trên QL22 nhằm lưu thông hàng hóa trên đường Xuyên Á ra/vào cảng biển.

12. Đính kèm các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án.

13. Lưu ý: Đây chỉ là các thông tin mang tính chất tham khảo trên cơ sở nghiên cứu quy hoạch chi tiết về giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A (từ nút giao Thủ Đức đến nút giao An Lạc) và Quốc lộ 22 (đường xuyên Á, từ nút giao An Sương đến cầu vượt Củ Chi) do IDICO thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.